کارت عضویت تیتانیومی

تماس بگیرید

لازمه اخذ کارت عضویت تیتانیومی، انجام مراحل عضویت نقره ای و اخذ کارت عضویت نقره ای و داشتن یک شرکت استارتاپی ترجیحا در حوزه فین تک و در مرحله رشد  و عقد قرارداد با سایت برای کارت عضویت تیتانیومی میباشد، که برای اعضاء تیتانیومی مبلغ بیست میلیارد ریال اعتبار واقعی و قابل استفاده در سایت باشگاه، ده ساعت بسته مشاوره ابزارهای مالی توسط کارشناسان درجه چهار مشاور عرضه و پذیرش از جمله مزایای عضویت در کلاس تیتانیومی باشگاه مشتریان میباشد.

شناسه محصول: tcard01 دسته:

توضیحات

شرایط اخذ کارت عضویت تیتانیومی:

  1. طی مراحل عضویت نقره ای و اخذ کارت عضویت نقره ای،
  2. داشتن یک شرکت استارتاپی در مرحله رشد ترجیحا در حوزه فینتک و عقد قرارداد با گروه مالی.

امتیازات اعضای کلاس تیتانیومی شامل کلیه مزایا و امتیازات کلاس نقره ای به اضافه:

  1. دریافت مبلغ بیست میلیارد ریال اعتبار واقعی و قابل استفاده در سایت باشگاه،
  2. دریافت سیگنالهای معاملاتی ربات هوشمند درجه چهار،
  3. ده ساعت مشاوره و طراحی ابزارهای مالی برای توسعه کسب و کار توسط کارشناسان عرضه و پذیرش درجه چهار ،

از جمله مزایای عضویت در کلاس تیتانیومی باشگاه مشتریان میباشد.

سایر شرایط و توضیحات:

  1. دریافت اعتبار بانکی منوط به داشتن حساب بانکی نزد بانک قرض الحسنه رسالت، و طی مراحل اعتبار سنجی و استعلام چکهای برگشتی و اقساط معوق از شبکه بانکی از طریق سامانه اعتبار سنجی مرات ، و سپردن چک و سفته معتبر نزد بانک قرض الحسنه رسالت و دریافت تاییدیه بانک قرض الحسنه رسالت جهت اعطای وام قرض الحسنه میباشد. که طی قرارداد جداگانه با سایت تنظیم خواهد گردید.
  2. تامین سرمایه از بازارهای سرمایه ایران، منوط به تهیه مدارک و مستندات و احراز شرایط و اخذ مجوزهای سازمان بورس ایران و تاییدیه های حسابداران رسمی و حسابرسان معتمد سازمان بورس و اوراق بهادار میباشد.
  3. کلیه اعضاء موظفند کلیه قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران، و قوانین و مقررات سایت را رعایت نمایند، در غیر این صورت بدون اخطار قبلی عضویت آنها لغو خواهد گردید.