کارت عضویت نقره ای

تماس بگیرید

لازمه اخذ کارت عضویت نقره ای، انجام مراحل عضویت برنزی و اخذ کارت عضویت برنزی و داشتن سبد سرمایه گذاری حد اقل 50 میلیارد ریال و عقد قرارداد سبد گردانی برای کارت عضویت نقره ای میباشد، که برای اعضاء نقره ای مبلغ ده میلیارد ریال اعتبار واقعی و قابل استفاده در سایت، ده ساعت بسته مشاوره بورس توسط کارشناسان درجه یک و سبد گردان از جمله مزایای عضویت در کلاس نقره ای باشگاه مشتریان میباشد.

شناسه محصول: scard01 دسته:

توضیحات

شرایط اخذ کارت عضویت نقره ای:

  1. طی مراحل عضویت برنزی و اخذ کارت عضویت برنزی،
  2. داشتن سبد سرمایه گذاری نزد کارگزار طرف قرارداد گروه مالی تارا حداقل به مبلغ 50 میلیارد ریال و عقد قرارداد سبد گردانی با یکی از سبد گردانهای مجاز و طرف قرارداد سایت طبق مقررات سازمان بورس.

امتیازات اعضای کلاس نقره ای شامل کلیه مزایا و امتیازات کلاس برنزی به اضافه:

  1. دریافت مبلغ ده میلیارد ریال اعتبار واقعی و قابل استفاده در سایت،
  2. ده ساعت مشاوره آنلاین بورس توسط کارشناسان درجه یک و سبد گردان،

از جمله مزایای عضویت در کلاس نقره ای باشگاه مشتریان میباشد.

سایر شرایط و توضیحات:

  1. دریافت اعتبار منوط به داشتن حساب بانکی نزد بانک قرض الحسنه رسالت، و طی مراحل اعتبار سنجی و استعلام چکهای برگشتی و اقساط معوق از شبکه بانکی از طریق سامانه اعتبار سنجی مرات ، و سپردن چک و سفته معتبر نزد بانک قرض الحسنه رسالت و دریافت تاییدیه بانک قرض الحسنه رسالت جهت اعطای وام قرض الحسنه میباشد. که طی قرارداد جداگانه با سایت تنظیم خواهد گردید.
  2. کلیه اعضاء موظفند کلیه قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران، و قوانین و مقررات سایت را رعایت نمایند، در غیر این صورت بدون اخطار قبلی عضویت آنها لغو خواهد گردید.