کارت عضویت پلاتینی

تماس بگیرید

لازمه اخذ کارت عضویت پلاتینی، انجام مراحل عضویت طلائی و اخذ کارت عضویت طلائی و داشتن یک شرکت فعال با صورتهای مالی حسابرسی شده دو سال گذشته که به تایید حسابرسان معتمد بورس رسیده باشد ترجیحا در حوزه فینتک و عقد قرارداد با سایت برای کارت عضویت پلاتینی میباشد، که برای اعضاء پلاتینی مبلغ ده هزار میلیارد ریال اعتبار واقعی و قابل استفاده در سایت باشگاه تارا، ده ساعت بسته مشاوره تامین سرمایه و  طراحی ابزارهای مالی توسط کارشناسان درجه دو مشاور عرضه و پذیرش از جمله مزایای عضویت در کلاس طلائی باشگاه مشتریان  میباشد.

شناسه محصول: pcard01 دسته:

توضیحات

شرایط اخذ کارت عضویت پلاتینی:

  1. طی مراحل عضویت طلائی و اخذ کارت عضویت طلائی،
  2. داشتن یک شرکت فعال با صورتهای مالی حسابرسی شده 2 سال گذشته که صورتهای مالی آن توسط حسابرسان معتمد بورس عدم اظهار نظر نباشد، ترجیحا در حوزه فینتک و عقد قرارداد با سایت.

امتیازات اعضای کلاس پلاتینی شامل کلیه مزایا و امتیازات کلاس طلائی به اضافه:

  1. دریافت مبلغ ده هزار میلیارد ریال اعتبار واقعی و قابل استفاده در سایت باشگاه،
  2. ده ساعت مشاوره تامین سرمایه توسط کارشناسان عرضه و پذیرش درجه دو ،
  3. تامین مالی پروژه های دارنده کارت عضویت پلاتینی از طریق بازارهای مالی ایران
  4. مشاوره جهت تامین تضامین بانکی و وثایق مورد نیاز پروژه های سرمایه گذاری دارنده کارت عضویت پلاتینی
  5. پیگیری اخذ مجوز تاسیس یا فعالیت بعنوان نهاد مالی در بازار سرمایه ایران

از جمله مزایای عضویت در کلاس پلاتینی باشگاه مشتریان تارا میباشد.

سایر شرایط و توضیحات:

  1. دریافت اعتبار بانکی منوط به داشتن حساب بانکی نزد بانک قرض الحسنه رسالت، و سایر بانکهای تحت نظارت بانک مرکزی و طی مراحل اعتبار سنجی و استعلام چکهای برگشتی و اقساط معوق از شبکه بانکی از طریق سامانه اعتبار سنجی مرات ، و سپردن چک و سفته معتبر نزد بانک عامل مربوطه و دریافت تاییدیه بانک مربوطه جهت اعطای تسهیلات میباشد. که طی قرارداد جداگانه با سایت تنظیم خواهد گردید.
  2. تامین سرمایه از بازارهای سرمایه ایران، منوط به تهیه مدارک و مستندات و احراز شرایط و اخذ مجوزهای سازمان بورس ایران و تاییدیه های حسابداران رسمی و حسابرسان معتمد سازمان بورس و اوراق بهادار میباشد.
  3. کلیه اعضاء موظفند کلیه قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران، و قوانین و مقررات سایت را رعایت نمایند، در غیر این صورت بدون اخطار قبلی عضویت آنها لغو خواهد گردید.