کارت عضویت فولادین

۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ریال

مبلغ پرداختی بعنوان آورده شما و اعتبار اولیه حساب شما میباشد که در صورت انصراف قابل برگشت نخواهد بود. لازمه اخذ کارت عضویت فولادین، انجام مراحل عضویت آهنین و اخذ کارت عضویت آهنین و پرداخت حق عضویت سالانه به مبلغ 100 میلیون ریال برای کارت عضویت فولادین میباشد، که برای اعضاء فولادین مبلغ یک میلیارد ریال اعتبار واقعی و قابل استفاده در سایت باشگاه، ده ساعت بسته مشاوره بورس توسط کارشناسان درجه سه و تحلیلگر از جمله مزایای عضویت در کلاس آهنین باشگاه مشتریان میباشد.

شناسه محصول: lcard01 دسته:

توضیحات

شرایط اخذ کارت عضویت فولادین:

  1. طی مراحل عضویت آهنین و اخذ کارت عضویت آهنین،
  2. پرداخت حق عضویت سالانه به مبلغ 100 میلیون ریال،

امتیازات اعضای کلاس فولادین شامل کلیه مزایا و امتیازات کلاس آهنین به اضافه:

  1. دریافت مبلغ یک میلیارد ریال اعتبار واقعی و قابل استفاده در سایت باشگاه و معاملات بورس،
  2. ده ساعت مشاوره آنلاین بورس توسط کارشناسان درجه 3 تحلیلگر،

از جمله مزایای عضویت در کلاس فولادین باشگاه مشتریان میباشد.

سایر شرایط و توضیحات:

  1. مبلغ پرداختی بعنوان آورده شما و اعتبار اولیه حساب شما میباشد که در صورت انصراف قابل برگشت نخواهد بود.
  2. دریافت اعتبار منوط به داشتن حساب بانکی نزد بانک قرض الحسنه رسالت، و طی مراحل اعتبار سنجی و استعلام چکهای برگشتی و اقساط معوق از شبکه بانکی از طریق سامانه اعتبار سنجی مرات ، و سپردن چک و سفته معتبر نزد بانک قرض الحسنه رسالت و دریافت تاییدیه بانک قرض الحسنه رسالت جهت اعطای وام قرض الحسنه میباشد. که طی قرارداد جداگانه با سایت تنظیم خواهد گردید.
  3. کلیه اعضاء موظفند کلیه قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران، و قوانین و مقررات سایت را رعایت نمایند، در غیر این صورت بدون اخطار قبلی عضویت آنها لغو خواهد گردید.