کارت عضویت طلائی

تماس بگیرید

لازمه اخذ کارت عضویت طلائی، انجام مراحل عضویت تیتانیومی و اخذ کارت عضویت تیتانیومی و داشتن یک شرکت فعال با صورتهای مالی حسابرسی شده دو سال گذشته که به تایید حسابرسان معتمد بورس رسیده باشد ترجیحا در حوزه فینتک و عقد قرارداد با گروه مالی تارا برای کارت عضویت طلائی میباشد، که برای اعضاء طلائی مبلغ یکصد میلیارد ریال اعتبار واقعی و قابل استفاده در سایت باشگاه ، ده ساعت بسته مشاوره تامین سرمایه و  طراحی ابزارهای مالی توسط کارشناسان درجه سه مشاور عرضه و پذیرش از جمله مزایای عضویت در کلاس طلائی باشگاه مشتریان میباشد.

شناسه محصول: gcard01 دسته:

توضیحات

شرایط اخذ کارت عضویت طلائی:

  1. طی مراحل عضویت تیتانیومی و اخذ کارت عضویت تیتانیومی،
  2. داشتن یک شرکت فعال با صورتهای مالی حسابرسی شده 2 سال گذشته که صورتهای مالی آن توسط حسابرسان معتمد بورس عدم اظهار نظر نباشد، ترجیحا در حوزه فینتک و عقد قرارداد با سایت.

امتیازات اعضای کلاس طلائی شامل کلیه مزایا و امتیازات کلاس تیتانیومی به اضافه:

  1. دریافت مبلغ یکصد میلیارد ریال اعتبار واقعی و قابل استفاده در سایت،
  2. ده ساعت مشاوره تامین سرمایه توسط کارشناسان عرضه و پذیرش درجه سه ،
  3. تامین مالی پروژه های دارنده کارت عضویت طلائی از طریق بازارهای مالی ایران
  4. مشاوره جهت تامین تضامین بانکی و وثایق مورد نیاز پروژه های سرمایه گذاری دارنده کارت عضویت طلائی

از جمله مزایای عضویت در کلاس طلائی باشگاه مشتریان میباشد.

سایر شرایط و توضیحات:

  1. دریافت اعتبار بانکی منوط به داشتن حساب بانکی نزد بانک قرض الحسنه رسالت، و سایر بانکهای تحت نظارت بانک مرکزی و طی مراحل اعتبار سنجی و استعلام چکهای برگشتی و اقساط معوق از شبکه بانکی از طریق سامانه اعتبار سنجی مرات ، و سپردن چک و سفته معتبر نزد بانک عامل مربوطه و دریافت تاییدیه بانک مربوطه جهت اعطای تسهیلات میباشد. که طی قرارداد جداگانه تنظیم خواهد گردید.
  2. تامین سرمایه از بازارهای سرمایه ایران، منوط به تهیه مدارک و مستندات و احراز شرایط و اخذ مجوزهای سازمان بورس ایران و تاییدیه های حسابداران رسمی و حسابرسان معتمد سازمان بورس و اوراق بهادار میباشد.
  3. کلیه اعضاء موظفند کلیه قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران، و قوانین و مقررات سایت را رعایت نمایند، در غیر این صورت بدون اخطار قبلی عضویت آنها لغو خواهد گردید.