کارت عضویت برنزی

تماس بگیرید

لازمه اخذ کارت عضویت برنزی، انجام مراحل عضویت فولادین و اخذ کارت عضویت فولادین و داشتن سبد سرمایه گذاری حد اقل 10 میلیارد ریال و عقد قرارداد مشاوره سرمایه گذاری برای کارت عضویت برنزی میباشد، که برای اعضاء برنزی مبلغ دو میلیارد ریال اعتبار واقعی و قابل استفاده در سایت باشگاه تارا، دریافت سیگنالهای معاملاتی درجه دو، ده ساعت بسته مشاوره بورس توسط کارشناسان درجه دو و مشاور سرمایه گذاری از جمله مزایای عضویت در کلاس برنزی باشگاه مشتریان میباشد.

شناسه محصول: bcard01 دسته:

توضیحات

شرایط اخذ کارت عضویت برنزی:

  1. طی مراحل عضویت فولادین و اخذ کارت عضویت فولادین،
  2. داشتن سبد سرمایه گذاری نزد کارگزار طرف قرارداد سایت حداقل به مبلغ 10 میلیارد ریال و عقد قرارداد مشاور سرمایه گذاری با یکی از مشاورین سرمایه گذاری مجاز طرف قرارداد سایت طبق مقررات سازمان بورس.

امتیازات اعضای کلاس برنزی شامل کلیه مزایا و امتیازات کلاس فولادین به اضافه:

  1. دریافت مبلغ دو میلیارد ریال اعتبار واقعی و قابل استفاده در سایت باشگاه،
  2. ده ساعت مشاوره آنلاین بورس توسط کارشناسان درجه دو و مشاور سرمایه گذاری،

از جمله مزایای عضویت در کلاس فولادین باشگاه مشتریان میباشد.

سایر شرایط و توضیحات:

  1. دریافت اعتبار منوط به داشتن حساب بانکی نزد بانک قرض الحسنه رسالت، و طی مراحل اعتبار سنجی و استعلام چکهای برگشتی و اقساط معوق از شبکه بانکی از طریق سامانه اعتبار سنجی مرات ، و سپردن چک و سفته معتبر نزد بانک قرض الحسنه رسالت و دریافت تاییدیه بانک قرض الحسنه رسالت جهت اعطای وام قرض الحسنه میباشد. که طی قرارداد جداگانه با گروه مالی تارا تنظیم خواهد گردید.
  2. کلیه اعضاء موظفند کلیه قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران، و قوانین و مقررات سایت را رعایت نمایند، در غیر این صورت بدون اخطار قبلی عضویت آنها لغو خواهد گردید.